Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

  Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208)

  Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicar-hi els procediments interns i la normativa vigent.

  Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d’altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en un departament comercial, un departament de compres i/o magatzem, o en un servei de recepció, registre, atenció de reclamacions o atenció postvenda, i realitza les funcions a instàncies d’un responsable superior.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  Telefonista-Recepcionista d’oficina, Telefonista., Empleat/ada administratiu/iva de serveis d’emmagatzematge i recepció.Recepcionista en establiments diferents d’oficines, en general. Hostessa d’informació. Operador/a-Enregistrador/a de dades en ordinador.  Auxiliar administratiu/iva amb tasques d’atenció al públic, no classificats
  anteriorment. Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra i/o venda. Auxiliar administratiu/iva comercial. Auxiliar de control i informació.

  Durada de la formació associada: 800 hores

   

  Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)

  Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:
  Operadors/es de central telefònica, Teleoperadors/es., Recepcionistes-telefonistes a oficines, en general., Empleats/des de finestreta de correus., Classificadors/es-repartidors/es de correspondència., Ordenances., Taquillers/es., Auxiliar de serveis generals., Auxiliar d’oficina., Auxiliar de fitxer., Auxiliar d’informació.

  Durada de la formació associada: 430 hores

  Inici del curs 30/01/2023 fins al 12/05/2023

   

  Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508)

  Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de manera coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:
  Operadors/es–gravadors/es de dades en ordinador., Auxiliar d’oficina., Auxiliar de fitxer., Operador/a documental., Auxiliar de digitalització.

  Durada de la formació associada: 440 hores

  Inici del curs 23/01/2023 fins al 27/04/2023

   

  POLÍTICA DE QUALITAT

  Certificación ISO 9001- AENOR

  Centros asociados

  Open chat