Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

  Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208)

  Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicar-hi els procediments interns i la normativa vigent.

  Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d’altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en un departament comercial, un departament de compres i/o magatzem, o en un servei de recepció, registre, atenció de reclamacions o atenció postvenda, i realitza les funcions a instàncies d’un responsable superior.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  Telefonista-Recepcionista d’oficina, Telefonista., Empleat/ada administratiu/iva de serveis d’emmagatzematge i recepció.Recepcionista en establiments diferents d’oficines, en general. Hostessa d’informació. Operador/a-Enregistrador/a de dades en ordinador.  Auxiliar administratiu/iva amb tasques d’atenció al públic, no classificats
  anteriorment. Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra i/o venda. Auxiliar administratiu/iva comercial. Auxiliar de control i informació.

  Durada de la formació associada: 800 hores

  Activitats de gestió administrativa (ADGD0308)

  Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l’organització.

  Aquest professional exerceix la seva activitat en l’àrea d’administració, recursos humans, comptabilitat o financera, de qualsevol empresa, tant pública com privada, realitzant les funcions a instància d’un responsable superior qui, depenent del grau de desenvolupament d’aquesta, pot ser una única persona o el responsable de cadascun dels departaments –comercial, tresoreria, comptabilitat, recursos humans– o aquelles persones en qui aquests deleguin. També podrà desenvolupar la seva activitat en assessories laborals, gestories i/o empreses consultores o de
  serveis, així com entitats del sector financer i d’assegurances.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:
  Empleats/ades administratius/ives de comptabilitat, en general. Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments.  Auxiliar administratiu/iva de comptabilitat. Auxiliar administratiu/iva de facturació.  Empleats/ades administratius/ives comercials, en general.  Auxiliar administratiu/iva comercial. Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal. Auxiliar administratiu/iva del departament de recursos humans. Auxiliar de suport administratiu de compra i venda. Empleats/ades administratius/ives, en general. Empleats/ades administratius/ives amb tasques d’atenció al públic

  Durada de la formació associada: 880 hores

  POLÍTICA DE QUALITAT

  Centros asociados

  Open chat