Cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

  1. Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)

  Objectiu General del Curs:

  Aquest curs té com a objectiu formar als alumnes per a que aprenguin a distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Operadors/es de central telefònica,
  • Teleoperadors/es.,
  • Recepcionistes-telefonistes a oficines, en general.,
  • Empleats/des de finestreta de correus.,
  • Classificadors/es-repartidors/es de correspondència.,
  • Ordenances.,
  • Taquillers/es.,
  • Auxiliar de serveis generals.,
  • Auxiliar d’oficina.,
  • Auxiliar de fitxer.,
  • Auxiliar d’informació.

  Durada de la formació associada: 430 hores

  Inici del curs: 22/01/2024

   

  2. Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508)

  Objectiu General del Curs:

  Aquest curs té com a objectiu formar als alumnes per a que siguin capaços de realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de manera coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Operadors/es–gravadors/es de dades en ordinador.,
  • Auxiliar d’oficina.,
  • Auxiliar de fitxer.,
  • Operador/a documental.,
  • Auxiliar de digitalització.

  Durada de la formació associada: 440 hores

  Inici del curs: 22/01/2024 

   

  3. Comunicació en Llengües Estrangeres (ANGLÈS) N2 (FCOV05)

  Objectiu General del Curs:

  Assolir el nivell de competència necessària en l’àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

  Durada de la formació associada: 180 hores

  Inici del curs: Pendent de Confirmació

   

  POLÍTICA DE QUALITAT

  Certificación ISO 9001- AENOR

  Centros asociados