Programas erasmus

  Erasmus + és un programa europeu que acull diverses accions educatives i socials en les quals centres educatius com el nostre pot participar.

  A part d’accions orientades a projectes de recerca i millora educativa, sobretot per al personal docent, Erasmus + promou la mobilitat d’alumnes de FP a l’estranger en estades de diversa durada depenent del nivell de la FP en el qual els alumnes participants emmarquin. Aquestes estades poden ser de pràctiques o d’estudis.

  la participació en projectes europeus, pràctiques en empreses d’altres països dels seus alumnes i professors pel valor afegit, l’enriquiment, la millora qualitativa que totes aquestes activitats suposen per a la nostra comunitat educativa.

  Pretenem que els nostres alumnes aprenguin d’altres cultures i costums, per innovar, per fomentar en ells un esperit emprenedor i motivar-los a crear els seus propis negocis ja guanyar experiència en la seva especialitat i per què aprofundeix en la seva formació.

  El programa ofereix subvencions i oportunitats a estudiants, alumnes en pràctiques, i al personal docent i recolza associacions transnacionals perquè comparteixin pràctiques innovadores.

  Open chat