CFGS Marketing i Publicitat

Titulació Oficial de Tècnic Superior en Marketing i Publicitat (

  CFGS Marketing i Publicitat

  Cicle formatiu de grau superior

  OBJECTIUS

  Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de marketing basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

  Títol: Titulació Oficial de Tècnic Superior en Marketing i Publicitat

  Títol oficial

  Accès a la Universitat.

  Cursos

  Horari: tardes de dilluns a divendres

  1650 hores lectives

  350 hores en empreses del sector

  Open chat